EKSTRAKSİYONUN KÖMÜRLERİN GÖZENEKLİLİK VE YÜZEY ALANINA ETKİSİ

 

THE EFFECT OF SOLVENT EXTRACTION ON POROSITY AND SURFACE AREA OF COALSG.Ü Fen Bilimleri Dergisi - G.U. Journal of Science
Ocak  2002 Cilt: 15  No:1 January  2002 Vol: 15 No:1 ANKARA

   

Mehmet TAMİRCİ

Kimya Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Ankara, Türkiye

 

ÖZET

Bu çalışmada, Soma linyiti ve Armutçuk bitümlü kömürleri çeşitli çözücülerle ekstrakte edilmiş ve ekstraksiyon artığı kömürlerin gözeneklilik ve yüzey alanındaki değişim gözlenmiştir. Çözücü olarak tetrahidrofuran (THF), piridin, toluen ve oktanol kullanılmış, ayrıca ekstraksiyon verimleri de hesaplanmıştır. Yüzey alanı tayininde gaz adsorpsiyonu yöntemi uygulanmıştır. Adsorplanan madde olarak 25 °C ‘da CO2 gazı kullanılmış ve deney verileri Dubinin-Polanyi eşitliği ile değerlendirilmiştir. Ekstraksiyon artığı kömünlerin yüzey alanlarının, orijinal kömüre oranla oldukça yüksek olduğu gözlenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Kömür, Gözeneklilik, Yüzey alanı, EkstraksiyonABSTRACT

In this study, Soma lignite and Armutçuk bituminous coals were extracted with different solvents and changes of porosity and surface area of coals were observed after the extraction. As a solvent, tetrahydrofuran (THF), pyridin, toluene and octanol were used and also extraction yields were calculated. The method of gas adsorption was applied in determination the surface area. CO2 gas was used as the adsorbate substance at 25 °C and experimental data was evaluated with Dubinin-Polanyi equation. It was observed that the surface areas of coal char optaining from the solvent extraction process were quite higher than those of the original coal.


Key Words: Coal, Porosity, Surface area, Extraction