YAPTIĞIM ÇALIŞMALAR ve YAYINLARDAN BAZILARI

 

 

    ·  Kömürlerde Gözeneklilik Tayini ve Çözücü Ekstraksiyonunun Gözenekliliğe  

       Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, 1984, Ankara.

 

    ·  Sanayi ve Çevre Sorunları, Endüstriyel Atık Arıtımı, TKB Uzmanlık Tezi, 

       1989, Ankara.

 

    ·  Çeşitli Konularda Teknolojik Araştırmalar.

 

    ·   Sanayiye Yönelik Muhtelif Fizibilite, Proje Değerlendirme ve Rehabilitasyon

         Proje  Değerlendirme Raporları.

 

    ·  TSE Kimya Hazırlık Grubu Bünyesinde Muhtelif Konularda Standart Hazırlama         Çalışmalarında Konu Raportörü, Grup Üyesi ve Özel Daimi Komite Üyesi ve   

        Başkanı Olarak Görev Yapma (Halen TSE Kimya İhtisas Grubu Üyesi).

 

    ·  Ekstraksiyonun Kömürlerin Gözeneklilik ve Yüzey Alanına Etkisi, GU Journal

        of Science-G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, January 2002, Vol:15, No:1.

    ·  Fotokatalizör ve Uygulama Alanları, STANDARD Ekonomik ve Teknik Dergi,  

       Mayıs 2003.

 

    ·  Effect of Mg Addition to Al Matrix on Corrosion Behavior  of Pressure 

       Infiltrated Al-SiCp Composites, IX. Uluslararası Korozyon Sempozyumu,

       22-25 Eylül 2004, Ankara.

 

    ·  Economic effects of corrosion and preventive strategies, IX. Uluslararası 

       Korozyon Sempozyumu, 22-25 Eylül 2004, Ankara.

 

    ·  Effect of enzymatic activity on corrosion potential of steel, IX. Uluslararası

       Korozyon Sempozyumu, 22-25 Eylül 2004, Ankara.

 

    .  Cam Sanayi ve Standardizasyon, STANDARD Ekonomik ve Teknik Dergi,

        Kasım  2007.

 

    .  Emniyet Camları Sektörü, STANDARD Ekonomik ve Teknik Dergi, Kasım 2007.

 

    .  Su ve Standardlar, STANDARD Ekonomik ve Teknik Dergi, Şubat 2008.

 

    .  Ambalajlı İçme Suyu Sektörü, STANDARD Ekonomik ve Teknik Dergi, Şubat

       2008.