KATILDIĞIM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROĞRAMLARI

 

    Düzenleyen Kuruluş

 

 

Konu

 

-  DESİYAB A.Ş.

 

-  IV. Proje Değerlendirme Semineri

 

-  SEGEM

 

 

-  Mühendisler İçin Maliyet Yönetimi ve 

   Kontrolu 

 

-  SEGEM

 

-  Koruyucu Planlı Bakım Yönetimi

 

-  SEGEM

 

-  Finansal Yön. Tek. ve Uygulamaları

 

-  A.Ü. S.B.F. İşletme 

   Ekono.Arş. Ve Uygulama 

   Merkezi

 

-  MİYEP  Mühendisler İçin İşletme

   Yönetimi

 

 

- T.Kalkınma Bankası A.Ş.

 

-  Üretim Yönetimi ve Kalite Kontrol

 

- T.Kalkınma Bankası A.Ş.

 

-  İştirak Temsilcileri Sem.

 

-  İslam Kalkınma Bankası

-  T.C.Ziraat Bankası

 

-  Yatırım ve Kalkınma Bankaları ve  

   Yatırım Projelerinin Finansmanı

 

-  TSE Türk Standardları 

    Enstitüsü

 

-  TS ISO 9000 Kalite Yönetimi ve

   Güvencesi

 

-  T.Bankalar Birliği

 

-  Hizmet Sektöründe Kalite Yönetimi

 

-  T.Kalkınma Bankası A.Ş.

 

-  Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi

 

-  T.Kalkınma Bankası A.Ş.

 

-  Toplam Kalite Yönetimi

 

-  T.Kalkınma Bankası A.Ş.

 

-  Finansal Matematik