İskilip ile ilgili sayfamıza

http://www.angelfire.com/mt/mehmettamirci 

adresinden de ulaşabilirsiniz.


 

İç Anadolu Bölgesi’nde Çorum İline bağlı bir ilçe olan İskilip, kuzeyde Kös Dağının güney yamaçları ile güneyde Kızılırmak Ovası arasında sıkışıp kalmış bir geçit alanıdır. 40 derece 45 dakika kuzey enlemi ile 34 derece 28 dakika doğu boylamının kesiştiği noktada yer alan ilçemizin yüzölçümü 1.187 km2, rakımı 720 m, 1997 nüfus sayımına göre merkez nüfusu 20.177, köyleriyle birlikte 48.665 ve nüfus yoğunluğu 45 dir. Çorum ilinin en eski ilçesi olan İskilip, kuzeydoğuda Osmancık, doğuda Oğuzlar (Karaviran), güneybatıda Bayat, güneyde Uğurludağ (Kızılviran), güneydoğuda Çorum ve kuzeyde Kastamonu’nun Tosya İlçesi ile komşudur.

 

 

İlçe sınırları içerisinde yer alan akarsuların yer yer parçaladığı ve aşındırarak yonttuğu çok yüksek olmayan dağ sıralarının ve bu sıralar arasına sıkışmış çukur alanların yer aldığı bir topografyaya sahip ilçemiz yükseltinin kuzeyden güneye doğru kademe kademe azaldığı bir görünüm arz etmektedir.

 

İlçe sınırları içerisinde yer alan bazı önemli tepeler Çağıl, Yivlik, Erenler, Kale, Kilimkaya, Koç Kayası, Gökçebel, Kayacuk ve Kesikbaş tepeleridir.

 

 

Sınırlarımız içinde yer alan dağlar ise aşağıda verilmiştir:

Teke Dağı : 1.700 m, Sakarözü Dağı : 1.650 m, Deveci Dağı : 1.600 m, Göl Dağı : 1.300 m, Susuz Dağ : 1.265 m

 

Toplam 6.000 km2 alana sahip Kızılırmak Ovasının, ırmağın batı yakasında yer alan küçük bir kısmı ilçemiz sınırları içerisinde yer almaktadır.

 

Yıllık sıcaklık ortalaması 10,9 C dir. En sıcak aylar haziran ve temmuz olup ortalama sıcaklıklar sırayla 21,4 C ve 21, 3 C dir. En soğuk ay ise ocak ayı olup sıcaklık ortalaması –0,6 C dir.

 

İskilip ve civarında yıllık ortalama bağıl nem oranı % 66 dır. En yüksek bağıl nem aralık ayında % 80, en düşük bağıl nem ise ağustos ayında % 54 olarak tespit edilmiştir.

 

Bir geçiş alanında yer alan İskilip’in kuzeyinde Karadeniz ikliminin etkisi ile 800 m ila 1.000 m yüksekliklerde meşeliklere, 1.000 m – 1.200 m yüksekliklerde karışık ağaçlardan oluşan ormanlara ve 1.200 m den sonra ise iğne yapraklı ormanlara rastlanır. İlçenin güneyinde ise karasal iklimin etkisinden dolayı bozkır bitkilerine rastlanır.

 

 

İlçemizin en büyük akarsuyu, Türkiye’nin de en uzun nehri olan Kızılırmak’ tır. İskilip’in güney sınırını çizer. Kızılırmak nehrinden tarım alanlarının sulanmasında ve amatör olarak balıkçılıkta yararlanılmaktadır. Diğer önemli akarsular Çomu Çayı ve Meydan Çayıdır. Çomu Çayı, Sorgun Köyü gerisindeki dağlardan kaynağını alan yaklaşık 60 km uzunluğunda bir akarsudur. İskilip sınırları dışında Ovacık Suyu adını alır ve Kızılırmağa karışır. Meydan Çayı ise Sakarözü Dağından kaynağını alır. 84 km2 lik bir su toplama havzasına sahiptir. 40 km uzunluğa sahip Meydan Çayı, ilçe merkez.nde Akçay ile birleşir ve Kızılırmağa karışır. Önemli kollarından bazıları Gavurdere, Kireçdere, Onaç, Kanara ve Kannarduç (Bağözü) dür. Diğer akarsularımız ise, Kayaağzı Çayı, Başmakçı Çayı, Yalakçayı, Kılçdere ve Tekke Çayının bir kısmıdır. İlçemiz sınırları içerisinde göl bulunmamaktadır.